ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI’ nın, ALICI’ ya www.psikoterapievi.com sitesi üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen psikologlar aracılığıyla online terapi hizmeti ve online test ürün/ürünlerin ve hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI, ALICI VE FATURA BİLGİLERİ

SATICI BİLGİLERİ
ÜnvanKlinik Psikolog Ahmet Metahan ER
AdresYalı Mahallesi Park Yaşam Merkezi, 6523. Sk. B:2/ No:32 Daire:202 35550 Karşıyaka, İzmir
Telefon+90 554 020 35 88
Eposta[email protected]
ALICI BİLGİLERİ
{{Alici}}

Fatura Teslim : Fatura e-fatura yöntemiyle elektronik posta adresine teslim edilecektir.

3. MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

3.1 Hizmetin temel özellikleri HİZMET SAĞLAYICI’ya ait www.psikoterapievi.com internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini ve kampanyaları HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinden inceleyebilirsiniz.
3.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve koşullar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. İlan edilen fiyat ve koşulları SATICI serbestçe değiştirebilir. SATICI’nın alıcının herhangi bir onayına ihtiyacı yoktur. Süreli olarak veya kampanya olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
3.3 Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
{{SatisKisim}}

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. - ALICI, SATICI'nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürün ve hizmetlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.
4.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI'ya teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.
4.3. SATICI, sözleşme konusu ürün ve hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, ayıpsız olarak ve yasal mevzuat gereklerine uygun bir şekilde, doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
4.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün ve hizmet tedarik edebilir.
4.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile mesafeli satış sözleşmesi konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün veya hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir.

ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı ödeme sağlayıcı tarafından kendisine nakden ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ödeme sağlayıcı tarafından ilgili bankaya iade edilir.

ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ödeme sağlayıcı finans kuruluşu tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 3-4 haftayı bulabileceğini, ödeme sağlayıcısına bağlı olarak sürecin uzayabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen ödeme sağlayıcı işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin mal satışına ilişkin mesafeli satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi malın ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli satış sözleşmesinde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

ALICI, online terapi satın aldıktan sonra SATICI'nın takvimindeki müsaitlik durumuna göre belirlediği tarih ve saati bir sefer ile sınırlı olmak üzere revize edebilir, ancak iptal edemez ve ödediği ücretin iadesini talep edemez. Revize tarih ve saati yine SATICI'nın takvimindeki müsaitlik durumuna göre müsait olan tarih ve saatler seçilmek koşuluyla belirlenir.

ALICI'ya online terapi hizmeti verecek ilgili psikolog online terapiye katılmaması durumunda ALICI'ya ödediği ücret iade edilir. Online Terapi sırasında ALICI tarafından teknik aksaklık veya farklı sebeplerle yayının terkedilmesi durumunda, SATICI online terapinin devamına karar vermediği sürece online terapi tamamlanmış sayılır.

İade süreçlerinin, ödeme yöntemini sağlayan aracı şirketin prosedürleri çerçevesinde yürütüleceği ALICI tarafından kabul edilir. Online terapi öncesi veya www.psikoterapievi.com sitesinin altyapısı ve hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlar sebebiyle aksaklık yaşanmaması durumunda, SATICI'nın herhangi bir hukuki, cezai veya icrai sorumluluğu yoktur.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ürün ve hizmetin işbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün ve Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
5.3. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Site'de belirtilen iletişim kanallarından yapılması şarttır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına [iletişim linki] linkinden ulaşılabilmektedir.
5.4. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamayacaktır.
6.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

7. YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu, tüketici işleminin yapıldığı yerdeki veya İzmir tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınırlar her yıl Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklik ile belirlenmektedir.

SATICI: Klinik Psikolog Ahmet Metahan ER
www.psikoterapievi.com
{{Alici}} ön bilgilendirme formu