Bu açık rıza metni size, tarafınıza aydınlatma yapıldıktan sonra sunulmuştur. Lütfen önce aydınlatma metnini okuduğunuzdan ve bu metne özgür iradenizle onay verdiğinizden emin olunuz.
Bu metne konu kişisel verilerin işlenmesine açık rıza verdikten sonra, dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz. Kişisel verilerinizi önemsiyor ve koruyoruz.

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci ve 6’ncı maddeleri kapsamında, kanundan kaynaklanan hukuki sebeplere dayanarak ve açık rızanızı almaksızın hangi kişisel verilerinizi işlediğimizi ve aktardığımız “Aydınlatma Metni”nde okumuştunuz.

Bu nedenle, bu metinde yalnızca işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması için açık rızanıza ihtiyaç duyduğumuz kişisel verileriniz yer alacak.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER olarak; danışanımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (6698/5-6) haller haricinde, kişisel verilerinizi işlemek ve aktarmak için aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz. 6698/5-6 maddeleri kapsamında işlenen kişisel verilerinizi “Aydınlatma Metni”nde bulabilirsiniz.

Danışan Açık Rıza Metnini onaylıyorum kutucuğu işaretlemenizle birlikte online test hizmetinin ifası amacıyla SAĞLIK verilerinizin işlenmesine özgür iradenizle rıza göstermeyi kabul etmiş olacaksınız.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz olan sağlık verisi hiçbir koşulda, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Saygılarımızla;

Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER

danışan açık rıza metni