MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME TARAFLARI

Bu sözleşme, bir tarafta Klinik Psikolog Ahmet Metahan ER (bundan sonra "Satıcı" olarak anılacaktır), diğer tarafta ise [Ad ve Soyad] (bundan sonra "Alıcı" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla akdedilmiştir. İşbu sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur. Tarafların geçerli iletişim bilgileri aşağıdadır:

1.1 SATICI

ÜnvanKlinik Psikolog Ahmet Metahan ER
KısacaPsikoterapi Evi
AdresYalı Mahallesi Park Yaşam Merkezi, 6523. Sk. B:2/ No:32 Daire:202 35550 Karşıyaka, İzmir
Telefon+90 554 020 35 88
Mail[email protected]
Web Sitesihttps://psikoterapievi.com

1.2 ALICI

{{Alici}}

2. TANIMLAR

BakanGümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BakanlıkGümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun6502 sayılı Tüketicinin Korunması
YönetmelikMesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HizmetBir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SatıcıTicari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
AlıcıBir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Web SitesiAracı Hizmet Sağlayıcı Kurumu
Sipariş VerenBir mal veya hizmeti Aracı Hizmet Sağlayıcı Kuruma ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TaraflarSATICI ve ALICI'yı
SözleşmeSATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
ÜrünAlışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, SATICI’ nın, ALICI’ ya www.psikoterapievi.com sitesi üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen psikologlar aracılığıyla online terapi hizmeti ve online test ürün/ürünlerin ve hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÜRÜN FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

ALICI`nın İnternet Sitesi’nden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ürün/Ürünlerin adedi, adı satış bedeli, ödeme (tahsilat), teslimat ve fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. ALICI dilerse, ödemeye, teslimata ve Sözleşme’ye ilişkin şikâyetlerini +90 554 020 35 88 numaralı Danışma Hattı’na iletebilir.

{{SatisKisim}}

5. MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

5.1 Hizmetin temel özellikleri HİZMET SAĞLAYICI’ya ait www.psikoterapievi.com internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini ve kampanyaları HİZMET SAĞLAYICI’ya ait internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

5.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve koşullar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. İlan edilen fiyat ve koşulları SATICI serbestçe değiştirebilir. SATICI’nın alıcının herhangi bir onayına ihtiyacı yoktur. Süreli olarak veya kampanya olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3 Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 Ödeme Şekli ve Planı : Peşin (Kredi Kartı)

Ürün Açıklaması : Online Test

Teslim şekli : Online

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. - ALICI, SATICI'nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürün ve hizmetlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin temel bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri onayladığını ve elektronik ortamda satış sözleşmesi yaparak satın almaya onay verdiğini kabul ve teyit eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI'ya teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürün ve hizmeti eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, ayıpsız olarak ve yasal mevzuat gereklerine uygun bir şekilde, doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün ve hizmet tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, ödeme sağlayıcı tarafından belirlenen süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile mesafeli satış sözleşmesi konusu ürünü veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün veya hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir.

ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı ödeme sağlayıcı tarafından kendisine nakden ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ödeme sağlayıcı tarafından ilgili bankaya iade edilir.

ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ödeme sağlayıcı finans kuruluşu tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 3-4 haftayı bulabileceğini, ödeme sağlayıcısına bağlı olarak sürecin uzayabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen ödeme sağlayıcı işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin mal satışına ilişkin mesafeli satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi malın ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli satış sözleşmesinde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

ALICI, online terapi satın aldıktan sonra SATICI'nın takvimindeki müsaitlik durumuna göre belirlediği tarih ve saati bir sefer ile sınırlı olmak üzere revize edebilir, ancak iptal edemez ve ödediği ücretin iadesini talep edemez. Revize tarih ve saati yine SATICI'nın takvimindeki müsaitlik durumuna göre müsait olan tarih ve saatler seçilmek koşuluyla belirlenir.

ALICI'ya online terapi hizmeti verecek ilgili psikolog online terapiye katılmaması durumunda ALICI'ya ödediği ücret iade edilir. Online Terapi sırasında ALICI tarafından teknik aksaklık veya farklı sebeplerle yayının terkedilmesi durumunda, SATICI online terapinin devamına karar vermediği sürece online terapi tamamlanmış sayılır.

İade süreçlerinin, ödeme yöntemini sağlayan aracı şirketin prosedürleri çerçevesinde yürütüleceği ALICI tarafından kabul edilir. Online terapi öncesi veya www.psikoterapievi.com sitesinin altyapısı ve hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlar sebebiyle aksaklık yaşanmaması durumunda, SATICI'nın herhangi bir hukuki, cezai veya icrai sorumluluğu yoktur.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ürün ve hizmetin işbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün ve Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.3. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Site'de belirtilen iletişim kanallarından yapılması şarttır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına [iletişim linki] linkinden ulaşılabilmektedir.

7.4. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamayacaktır.

8.2. ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. YETKİLİ MAHKEME

İşbu mesafeli satış sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu, tüketici işleminin yapıldığı yerdeki veya İzmir tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınırlar her yıl Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklik ile belirlenmektedir.

11. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu mesafeli satış sözleşmesinin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI: Klinik Psikolog Ahmet Metahan ER

www.psikoterapievi.com

satış sözleşmesi